Ochrana osobních údajů

 

Dbáme na ochranu vašich osobních údajů a zacházíme s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. i s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen GDPR).

KTERÉ VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme pouze kategorii běžných osobních údajů, které jste nám vyplnili při registraci do e-shopu. Jmenovitě jsou to jméno, příjmení, e-mail, tel., fakturační údaje, dodací adresa, historie objednávek. Tyto údaje potřebujeme k uzavření kupní smlouvy a zajištění doručení zboží. Jedná se tedy o zákonný důvod s povinností uchování údajů po zákonem stanovenou dobu. (čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, případně (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR při souhlasu s odběrem newsletteru - obchodních sdělení.

Nebo běžné osobní údaje (jmenovitě e-mail), který jste nám vyplnili ve formuláři přihlášení k odběru newsletteru. (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

V případě souhlasu s používáním cookies jsou to ještě cookies analytických nástrojů třetích stran, např: Google Analytics, FB pixel, remarketing, apod. Ty nejsou spojeny s vašimi personálními údaji, ale vážou se na váš konkrétní počítač. Cookies však nejsou předmětem tohoto souhlasu se zpracování osobních údajů, schvalujete je na jiném místě, v souhlasu s používáním cookies.

Kategorii citlivých osobních údajů neshromažďujeme a nezpracováváme.

JAKÝM ZPŮSOBEM ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Registrace do e-shopu, stejně jako samostatné přihlášení k odběru newsletteru jsou vázané na e-mailovou adresu. Aby nedocházelo k neoprávněným registracím vašich e-mailových adres cizími osobami nebo roboty, bude vám vždy zaslán e-mail s odkazem, který je třeba potvrdit (princip double-opt-in).

Údaje zpracováváme buď přímo sami nebo skrze smluvní zprostředkovatele, vázané smlouvou o zpracování osobních údajů a garancí technického zabezpečení odpovídající úrovni vyhlášky GDPR. Nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Osobní údaje zpracováváme pro vlastní účely a nejsou předávány jiným příjemcům.

PODMÍNKY, UDĚLENÍ A ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Zaškrtnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem ... (např zasílání newsletteru) prostřednictvím internetového formuláře se dobrovolně přihlašujete ke zpracování za daným účelem (např. zasílání newsletteru) a přijímáte tyto podmínky ochrany osobních údajů.

Souhlas se zpracováním nám udělujete do odvolání. Můžete ho však kdykoli odvolat ve své správě údajů nebo kliknutím na odkaz obsažený v každém newsletteru - obchodním sdělení.

Znění souhlasu i podmínek ochrany osobních údajů je archivováno k okamžiku vašeho souhlasu. Budeme-li znění souhlasu či podmínek měnit zákonně významným způsobem, budete o tom uvědoměni s možností souhlas obnovit nebo odvolat.

INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

Dle GDPR máte právo přístupu k údajům (čl. 15 GDPR), které o vás shromažďujeme. To je zajištěno a) možností nahlédnutí do vašeho profilu, v případě registrovaných uživatelů nebo b) možností požádat správce na níže uvedených kontaktech o výpis vašich údajů. Možnost b) je z titulu ochrany vašich údajů před zneužitím podmíněna kontaktováním z vašeho kontaktního e-mailu, tel., či jiným prokázáním vašeho nároku na přístup k údajům.

Dále máte právo na opravu vašich údajů (čl. 16 GDPR), jejich výmaz v zákonně možných případech (čl. 17 GDPR), na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), vznesení námitky proti zpracování (čl. 21 GDPR), na přenesení vašich osobních údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR).

Též máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, v případě důvodného podezření, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM ZABEZPEČENÍ

Správce prohlašuje, že zpracoval analýzu rizik a zpracovávaná data zabezpečil způsobem, který odpovídá požadavkům vyhlášky GDPR. S osobními údaji přicházejí do styku jen pověřené osoby. Se subdodavateli zpracování (např. hosting, mailing) má uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.


Správce: Lifefood Czech Republic s.r.o., se sídlem Škrétova 45/8, Praha 2, 120 00, IČ: 27437485, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 111974.

Správce můžete kontaktovat na tel. nebo e-mailu určeném pro zákazníky, viz. sekce webu Kontakty.